Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Signes i tall amb els eixos

  • Indica els signes de la funció i els punts de tall amb els eixos.
  • Es permet un petit marge d'error al calcular coordenades de cada punt.
  • Pots moure el punt groc a l'eix d'abscisses (eix X), per a inspeccionar els valors de la funció.
  • Utilitza els botons "+" i "×" si necessites escriure més intervals o més punts.
  • Per a que l'exercici puntuï, totes les dades han de ser correctes.
  • Utilitza només intervals oberts. Si has d'escriure els intervals (2,3)U[3,5), escriu directament (2,5). (Per exemple quan hi hagi una discontinuïtat en x=3)
    A vegades triga una mica a generar cada nou exercici, però no premis el botó "Nou" vàries vegades mentre esperes.