Marinovo válcové zobrazení - class

Téma:
Geometrie
Marinovo zobrazení je příkladem projekce ekvidistatní v polednících, tj. mp = 1 na celé mapě. Válcová plocha se dotýká referenční sféry podél rovníku. Sféru zobrazíme na válec tak, aby se zachovaly délky na polednících. Všechny rovnoběžky až na rovník se natahují, největší zkreslení je na pólu. Předpokládejme, že zeměpisná šířka i délka jsou zadány v radiánech. Potom délka na poledníku, přislušející rozdílu zem. šířky ΔΦ je dána součinem R.ΔΦ. Při rozvinutí válcové plochy do roviny se zachovají délky na rovníku. Dva body na rovníku s rozdílem zem. délek Δλ se zobrazí do vodorovné úsečky délky R.Δλ. Zvolíme-li mapu tak, že obraz rovníku je na ose x a obraz nultého poledníku na ose y, jsou zobrazovací rovnice tvaru:

x = R . λ y = R . Φ

Úkoly: Na mapě je zvoleno měřítko tak, aby R = 1.
  1. Zkontrolujte obraz bodu M, např. pro polohu Dubaje (26°N, 56°E), viz Mapy Google
  2. Zapište do vstupního pole souřadnice obrazu měst Moskva (56, 37), Peking (40, 116), Tokio (35, 139), Ágra (27, 78)
Image

Obraz bodu

Jaké město má na mapě souřadnice (0.54, 0.52)?

Zde označte odpověď
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)