Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

gerichte graaf

geordende graaf

In een gerichte graaf hebben alle bogen een richting. Deze wordt aangegeven met een pijl. De bogen in de graaf zijn dan de grafische voorstelling van geordende paren.

pad

Ook in een geordende graaf kan je wandelingen en paden bepalen. Hierbij eisen we dat je bogen in de pijlrichting doorloopt.

Experimenteer in de applet met gerichte grafen, wandelingen en paden