grafen

Onderwerp:
Diagrammen
We leven in een geconnecteerde wereld. Verbindingen kunnen we grafisch voorstellen door punten te verbinden met elkaar in een zogenaamde graaf. Grafen kan je gebruiken om heel diverse situaties voor te stellen: van eenvoudige spelletjes van stoelen rangschikken rond een tafel tot copmlexe optimalisatieproblemen in netwerken. In dit boek verken je begrippen uit de grafentheorie. In andere Geogebraboeken vind je meer over bekende toepassingen: - minimaal opspannende boog. - Euler en de bruggen van Königsberg. - kortste pad. - Voronoidiagram. - vierkleurenprobleem. - handelsreizigersprobleem. - Ruimtelichamen, grafen en paden.