Funcions lineals

Autor:
Jose

Canvia els valors d'a i b i observa què passa en el gràfic i en la fórmula de la funció

Qüestions

1. Què observes al canviar l'a? Amb què ho pots relacionar? 2. Què observes al canviar la b? 3. Què passa quan l'a és positiva? I quan és negativa?