Točke, pravci i ravnine u prostoru - provjera

Tema:
Ravnine

1. U kojem su međusobnom odnosu pravci: a) AB i CD b) FE i DH c) CG i AC Nacrtaj pravce na apletu, označi PAROVE ISTIM bojama i unesi odgovor u prostoru za pisanje:

2. Na kvadru istakni pravce AD i EF te ravninu ACG - koristi se različitim bojama.

3. Koji su bridovi kvadra paralelni s ravninom ADH, označi bridove i ravninu različitim bojama na apletu i unesi odgovor u prostoru za pisanje.

4. U kojem su međusobnom odnosu ravnina BCG i pravci: a) HG b) AB c) FC? Označi pravce i ravninu različitim bojama na apletu i unesi odgovor u prostoru za pisanje.

5. Istakni pravce na kvadru DH i BF te ravninu AEG. U kakvom su odnosu pravci i ravnina? Označi pravce i ravninu različitim bojama na apletu i unesi odgovor u prostoru za pisanje.

6. Istakni na kvadru dvije ravnine različitim bojama koje su paralelne.

7. Istakni na kvadru dvije ravnine koje su okomite jedna na drugu različitim bojama.

8. Istakni na kvadru tri mimoilazna pravca različitim bojama.

9. Istakni na kvadru tri paralelna pravca istim bojama.

10. Istakni na kvadru tri pravca, dva pravca koja su paralelna istom bojom, a treći koji je mimoilazan na prethodna dva drugom bojom.

11. Duljine bridova kvadra su:  . Izračunaj duljinu ortogonalne projekcije točke C na ravninu ADH. Označi ravninu i unesi odgovor u prostor za pisanje.

12. Duljine bridova kvadra su:  . Izračunaj duljinu ortogonalne projekcije dužine na ravninu ADH. Označi ravninu, dužinu koja je ortogonalna projekcija i unesi odgovor u prostor za pisanje.

13. Duljine bridova kvadra su:  . Izračunaj duljinu ortogonalne projekcije dužine na ravninu ABC. Označi ravninu, dužinu koja je ortogonalna projekcija i unesi odgovor u prostor za pisanje.

14. Duljine bridova kvadra su:  . Izračunaj duljinu ortogonalne projekcije dužine na ravninu ABE. Označi ravninu, dužinu koja je ortogonalna projekcija i unesi odgovor u prostor za pisanje.