Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

PROBLEMA DE BOLES I

Llencem una bola des d'una altura de 1.5 metres del terra. La trajectòria que segueix la bola ve donada per la funció Quina és l'altura màxima a la que arriba la bola ? En quin moment la bola arriba al terra ? Durant quan de temps la bola està per sobre dels 3 metres sobre del terra ? enunciat del problema extret del curs" TODO GEOGEBRA PARA UNAS MATEMÀTICAS DINÀMICAS curs 2014
A la teva llibreta de treball fes els càlculs i la representacions corresponents i contesta a les preguntes. Clica a les caselles oportunes per anar visualitzant les respostes. Interpreta els resultats.