C_26_Trojúhelník II

Umístěte bod E tak, aby obsah trojúhelníku byl co největší.

Jaký je obsah trojúhelníku ABE?

Když máte zjistit obsah trojúhelníku, které rozměry potřebujete zjistit?

Najděte bod M tak, aby obsah trojúhelníku KLM byl 3cm. (Za předpokladu, že 1 velký čtverec má stranu délky 1 cm.) Hledejte více řešení.

Kolik jste našeli řešení?

Najděte bod R tak, aby obsah trojúhelníku PQR byl 2cm^2.

Je některý z těchto trojúhelníků možné rozdělit na dva shodné trojúhelníky?

Z toho plyne:

Závěr: Jak vypočítat obsah trojúhelníku?