Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

M/M/1/0

Markovský obslužný systém s jednou linkou. Nepřipouštíme tvorbu fronty. V případě, že je linka obsazená, odcházejí ostatní zákazníci neobsloužení. Zákazníci přicházejí v Poissonovském toku s intenzitou l. Délka obsluhy je náhodná veličina s exponenciálním rozdělení, průměrná délka obsluhy je 1/m.
Stav systému je popsán celkovým počtem zákazníků (fronta + obsluha). Pro dané parametry systému jsou vypočítané limitní pravděpodobnosti přípustných stavů.