30. általánosítás

Az ABC háromszög síkjában keressük meg azon M pontok mértani helyét, amelyekre igaz, hogy ! (Egy korábbi probléma általánosítása.)

Koordinátageometriai megoldás

Ha a C pont AB felezőpontjától való távolsága <1, a mértani hely üreshalmaz =1, a mértani hely a C AB felezőpontjára vonatkozó tükörképét tartalmazó egyelemű halmaz; >1, a mértani hely kör, aminek középpontja a fent említett pont, sugara a 11. sorban látható. Ha a mértani hely kör, akkor merőleges a háromszög köré írt körre. (Dr. Szilassi Lajos)

Ellenőrzés - szemléltetés

Elemi geometriai megoldás ???? További általánosítás felé itt léphetünk tovább. Kilépés a térbe.