Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Ones estacionàries

La construcció mostra una ona harmònica que es propaga cap a l'esquerra i que en arribar a un obstacle origina una ona reflectida. L'ona estacionària resultant és la superposició de les dues ones. Es pot modificar la velocitat i la freqüència de les ones incident i reflectida i es pot visualitzar un punt testimoni que permet observar el moviment d'un punt del medi per on es propaga l'ona. El regle que mesura distàncies pot desplaçar-se a la posició que es desitgi clicant sobre el punt de l'esquerra. És útil per mesurar la distància entre nodes o ventres en l'ona estacionària o per mesurar l'amplitud de l'ona resultant.