Własności trapezu

Autor:
anka1
Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Boki: ∘ Ma co najmniej jedną parę boków równoległych. ∘ Odcinek łączący środki ramion jest równoległy do podstaw i wynosi . Kąty: ∘ Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu jest równa 180°. ∘ Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 360°. Przekątne: ∘ Ma dwie przekątne. ∘ Odcinek łączący środki przekątnych jest równy . Środek symetrii: ∘ Brak. Osie symetrii: ∘ Brak. Rodzaje trapezów: Trapez równoramienny, to trapez, który ma dwa równe ramiona (c = d). Kąty: ∘ Kąty leżące przy tej samej podstawie mają równe miary. Przekątne: ∘ Ma dwie przekątne. ∘ Są równej długości. ∘ Dzielą trapez na dwie pary trójkątów, wśród których jedna para to trójkąty przystające, a druga para to trójkąty podobne. Środek symetrii: ∘ Brak Osie symetrii: ∘ Ma oś symetrii: to symetralna jednej z podstaw. Trapez prostokątny, to trapez, którego jedno ramię tworzy kąty proste z podstawami. Przekątne: ∘ Ma dwie przekątne. Środek symetrii: ∘ Brak Osie symetrii: ∘ Brak.