P1. Iniciació a la Geometria amb Geogebra, full de treball

Autor:
Dolors

1. PUNT

Punt, recta, semirecta i segment

Dibuixa un punt, una recta, una semirecta i un segment. Posa l'etiqueta de cada un dels elements. Diferencia'ls de diferents colors.

2. RECTA

Rectes secants, perpendiculars i paral·leles.

Rectes secants

Rectes paral·les

Rectes perpendiculars

3. ANGLES

Angles. Tipus angles:agut, recta, obtús i pla. Angle convex i còncau. Angles complementaris i suplementaris. Bisectriu d'un angle.

Angles

4. POLÍGONS

Polígons. Classificació dels polígons.

Polígons

5. Triangles.

Triangles. Tipus de triangles segons els costats. Tipus de triangles segons els angles. Incentre, punt intersecció de les tres bisectrius del triangle. Circumcentre, circumferència inscrita en un triangle.

Triangles