Funktion ja sen derivaatan välinen yhteys graafisesti

Tekijä:
jtirila
Aiheet:
Derivaatta
Voit liikutella pistettä A edestakaisin. Huomaa yhteys tangentin kulmakertoimen (pinkki teksti) ja derivaatan arvon (punainen funktio) välillä.
Liu'uta pistettä A riittävän hitaasti edestakaisin. Mikä punaisen käyrän (derivaatta) arvo suunnilleen on, kun piste A on niissä kohdissa, joissa sinisellä käyrällä on mäen huippu tai notkon pohja?