Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funktion ja sen derivaatan välinen yhteys graafisesti

Voit liikutella pistettä A edestakaisin. Huomaa yhteys tangentin kulmakertoimen (pinkki teksti) ja derivaatan arvon (punainen funktio) välillä.