Usporedba GeoGebrinih aplikacija

S našim novim GeoGebrinim aplikacijama možete istraživati i učiti o funkcijama, geometriji, algebri, statistici i 3D na nov i interaktivan način. Prava aplikacija za Vas je ona koja koristi potrebama Vas i Vaših učenika i, ako se koristi u toku ispita, zadovoljava pravnu regulativu države. Sljedeća tablica daje pregled koje su značajke dostupne u pojedinoj aplikaciji.
Image

GeoGebra na ispitu

Čvrsto vjerujemo da će učenici profitirati od od korištenja točno one GeoGebrine aplikacie koju koriste u učionici, kod kuće, i tijekom ispita. Na taj će način dobiti najviše iskustva u radu s aplikacijom te će stoga na najbolji mogući način iskoristiti tehnologiju na pravi način u svim situacijama. Zbog toga smo izradili ispitni način rada koji smo dodali u svaku našu aplikaciju. Ispitni način zaključava uređaj kako učenici ne bi mogli komunicirati s nekim ili koristiti neke druge aplikacije tijekom ispita. Ovaj je način već isproban u školama i odobren od strane nekoliko ministarstava nadležnih za obrazovanje. Pročitajte više o tome u priručniku GeoGebra na ispitu.