Suma angles triangle

Tema:
Suma, Angles
Aquí podeu observar com la suma dels tres angles d'un triangle sumen sempre 180º. Fixeu-vos que els angles α i δ són iguals, i els angles β i ε també són iguals ( α = δ, β = ε ). Per tant α, β i γ formen un angle pla sempre, encara que moguem els vèrtex del triangle. A la part superior esquerra hi ha un requadre on podeu observar que la suma sempre és 180º.