Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Kap. 3. 1. Cirklens Omkreds

Intro

Nu har i arbejdet med PI, og med Radius ( r ) til at beregne Arealet i en cirkel. Disse to begreber, kan også bruges til at regne Cirklens omkreds i dette kapitel, skal vi kigge på, hvordan formlen for Cirklens omkreds ser ud.

Radius

Som vi lærte tidligere, er radius den længde der går fra midten af en cirkel, og ud til cirkles kant. det betegnes med bogstavet ( r ) En ny ting man skal lære om radius er, at hvis man ganger den med 2, får man længden fra cirklens ene kant gennem midten og over til den modsatte kant. Denne længde kaldes for Diameteren, og betegnes med bogstavet ( d ) Man kan skrive det på den her måde: Dette er to måder at finde radius i en cirkel på

Set i en cirkel