Superfícies equipotencials - dues càrregues positives

La construcció mostra las superfícies equipotencials de dues càrregues puntuals positives situades a 4 m de distància. El valor de les càrregues es pot ajustar entre 1 i 3 nC, en increments de 0,5 nC. Es poden visualitzar les superfícies corresponents a vuit potencials diferents. El potencial és sempre positiu en qualsevol punt. Pot ser necessari modificar el "zoom" de la zona gràfica per a visualitzar completament les corbes. Les línies del camp elèctric són perpendiculars a aquestes superfícies en qualsevol punt.