Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Üçgen Eşitsizliği Çalışma Yaprağı

M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. Kazanımı için çalışma kağıdıdır.

Sırayla n, i ve j sürgülerini hareket ettiriniz ve şekil üzerindeki gözlemlerinizi aşağıya yazınız.

Üçgende AD kenarı ile BD kenarının toplamı AB kenarına eşit olursa ne oluyor ? Gözlemlerinizi aşağıya yazınız.

Hadi şimdi sürgüleri n=10 , j=6 , i=4 değerlerine getir ve gözlemlerini aşağıya yaz.

Üçgende AD kenarı ile BD kenarının farkı AB kenarına eşit olursa ne oluyor ? Gözlemlerinizi aşağıya yazınız.

Hadi şimdi sürgüleri n=15 ,i=20 , j=5 değerlerine getir ve gözlemlerini aşağıya yaz.

Peki sürgüleri hareket ettirdiğimizde bu şeklin üçgen olması için ne olması gerekiyor ? Kenarlar arasında bir bağıntı keşfedebildin mi ?

Uygulama vakti Aşağıda verilen kenar uzunluklarını sürgü değerlerine tek tek uygulayarak hangilerinin üçgen olduğunu yazınız. 1) ǀABǀ=6 , ǀBDǀ=10, ǀADǀ=13 2)ǀABǀ=8 , ǀBDǀ=4, ǀADǀ=12 3)ǀABǀ=5 , ǀBDǀ=12, ǀADǀ=13 4)ǀABǀ=7, ǀBDǀ=7, ǀADǀ=7 5)ǀABǀ=3 , ǀBDǀ=10, ǀADǀ=7