Neliön jakaminen kahteen osaan

Aiheet:
Neliö
Jaa alla oleva neliö kahteen samanlaiseen osaan. Saatko tehtyä ainakin neljä erilaista jakoa?

Minkä muotoisiin osiin jaoit neliön?

Kuinka monella eri tavalla neliö voidaan jakaa kahteen samanlaiseen osaan? Miksi?