Potencije i korijeni - provjera

Provjera ishoda gdje učenik:

  • primjenjuje pravila za računanje potencija s cjelobrojnim eksponentom
  • primjenjuje pravila za računanje potencija s racionalnim eksponentom
  • računa s n-tim korijenima
  • prelazi iz prikaza potencije s racionalnim eksponentom u prikaz s korijenom i obrnuto. Kod podzadataka koji nose 2 boda, 1 bod je za točnu primjenu pravila i 1 bod za točno rješenje. Obavezno pišite postupak rješavanja.

1. zadatak (4 boda)

2. zadatak (4 boda)

3. zadatak (4 boda)

4. zadatak (6 bodova)

5. zadatak (6 bodova)

6. zadatak (2 boda)

7. zadatak (4 boda)