Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Pravac - uvod

Zapravo je malo više od uvoda. :) Klikom na gumb Novi zadatak (u donjem prikazu interaktivnog uratka), u gornjem prikazu se iscrta pravac p. Potrebno je odrediti jednadžbu pravca (unijeti polje p...; Iako je inicijalno postavljeno da se unese u eksplicitnom obliku, možete je unijeti i u implicitnom i segmentnom obliku), nultočku (u polje T) i odsječak na ordinati (polje b).