Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Construcció del llacet nazarí

Mitjançant la barra de navegació d'abaix es poden visualitzar els passos de creació del llacet nazarí. En el pas final es pot usar la barra lliscant per a rotar les peces dissecionades del polígon original, creant així el llacet nazarí.