Arşimet'in Tekerlek Paradoksu

Eş merkezli iki tekerlek birbirlerinden bağımsız hareket edemiyecek şekilde birbirlerine tutturulmuştur. Hareket başlamadan önce, tekerleklerin yere değdikleri noktaları X ve Y'dir. Play tuşuna basarak veya M merkez noktası yardımıyla tekerlekleri yuvarlayınız. Büyük tekerlek ile AB yolunun birbirlerine değdikleri noktalar kırmızı renke ve küçük tekerlek ile CD yolunun birbirlerine değdikleri noktalar yeşil renke dönüşmektedir.
Animasyondan da görüldüğü gibi, hareketin bir anında; büyük tekerleğin tüm noktaları ile AB yolunun tüm noktaları birbirine değmekte ve benzer şekilde küçük tekerleğin tüm noktaları ile CD yolunun tüm noktaları birbirine değmektedir. "Büyük Tekerleğin Çevre Uzunluğu=AB yolunun uzunluğu", "Küçük Tekerleğin Çevre Uzunluğu=CD yolunun uzunluğu" oluyorsa "AB yolunun uzunluğu=CD yolunun uzunluğu" olduğundan "Büyük Tekerleğin Çevre Uzunluğu=Küçük Tekerleğin Çevre Uzunluğu" olmaz mı?