Náklady zdanění

Tento graf vám pomůže porozumět, jak závisí výnos daně a ztráta mrtvé váhy způsobená zdaněním s výší daně.
Použití: "Tahátkem" vpravo nahoře můžete měnit výši daně. Graf vypočítá výnos daně, ztrátu mrtvé váhy a přebytky spotřebitele a výrobce. Co vyzkoušet: Měňte výši daně a sledujte, jak se mění výnos daně a ztráta mrtvé váhy. Vyneste do grafu závislost daňového výnosu na výši daně. Jaký tvar má vzniklá křivka? Pro jakou výši daně je výnos daně maximální? Je možné, že stejného daňového výnosu může vláda dosáhnout dvojí výší daně? Vyneste do grafu závislost ztráty mrtvé váhy na výši daně. Jaký tvar má tato křivka? Pokud je možné, že stejného daňového výnosu může vláda dosáhnout dvojí výší daně, vedou obě výše daně ke stejným ztrátám mrtvé váhy?