Ponavljanje - oznake veličina u mnogokutu

Autor:
Ivan Nađ

Koja je oznaka za ukupan broj dijagonala u mnogokutu?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Koja je oznaka za broj dijagonala iz jednog vrha u mnogokutu?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Koja je oznaka za broj stranica u mnogokutu?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Zbroj veličina unutarnjih kutova u mnogokutu označavamo

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Veličinu središnjeg kuta pravilnog mnogokuta označavamo oznakom:

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Veličinu unutarnjeg kuta pravilnog mnogokuta označavamo oznakom:

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Kako označavamo veličinu vanjskog kuta pravilnog mnogokuta?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)