Površina trokuta

Znamo da za površinu pravokutnika vrijedi P = a·b. Kako možemo izračunati površinu trokuta? Površinu nekog lika možemo odrediti prebrajajući kvadratiće (kvadratne jedinice) koje prekriva, ali kod trokuta to je malo teže zbog "odrezanih" kvadratića.

Zadatak

Trokut je smješten unutar pravokutnika. Kako god pomicali vrhove A, B i C računalo nam daje površine oba lika. Usmjerimo se na vrh C.

  1. Pomakni vrh C trokuta krajnje lijevo ili krajnje desno i jasno je da je površina trokuta jednaka polovici površine pravokutnika.
  2. Pomakni vrh C na pola stranice pravokutnika. Vrijedi li i sada isti odnos među površinama? Možeš li to "slikovno" sebi objasniti bez vrijednosti koje daje računalo?
  3. A što ako vrh C postavimo bilo gdje na stranicu pravokutnika, vrijedi li i onda isti odnos? Može li se to opet "slikovno" objasniti?
  4. Površina trokuta se uvijek može izračunati iz osnovice trokuta i visine na tu osnovicu. Kako bi glasila formula za površinu trokuta?