Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce grafu funkce sinus pomocí jednotkové kružnice

Konstrukce funkce sinus podle definice. Orientovaný úhel v rozsahu představovaný na ose x bodem A a na jednotkové kružnici bodem B.

Vysvětlivky

A - pohyblivý bod B - x-ová souřadnice bodu A nanesená na jednotkovou kružnici S - bod funkce sinus

Funkce sinus

Jaký je vztah mezi sinem úhlu a sinem jeho doplňku do 180°? Jakých hodnot nabývá funkce sinus? Pro jaké hodnoty x nabývá sinus hodnoty 0? Kolik je takových hodnot?