Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Introduktion

Förflyttning som vektorer

Du går i riktning österut 2 km. Du vänder och går norrut i 1 km. Du vänder igen och går i riktning väster i 1 km. Vart har du hamnat relativt din startpunkt? Vi kan ta redapå detta genom att addera förflyttningsvektorerna.

Förflyttning med vektorer

Vilken riktning och storlek har vektorn som beskriver din position i F relativt startpunkten A?