Gra w okręty / Ships game

Autor:
Jerzy Mil
Masz 20 strzałów. Wpisz współrzędne okrętu i kliknij przycisk Strzał. Ponowne trafienie w ten sam punkt nie będę liczone. Po oddaniu 20 strzałów możesz wylosować nowe pozycje okrętów klikając przycisk Nowy. You have 20 shots. Enter the coordinates of the ship and click button Shot. Again to hit the same point I will not be counted. After putting 20 shots you can draw new ships items by clicking the New button.