BARIZENTROA

  • ERAIKI TRIANGELU BAT
  • AURKITU ALDE BAKOITZAREN ERDIKO PUNTUA
  • LOTU ERPIN BAKOITZA AURKAKO ALDEAREN ERDIGUNEAREKIN
3 ZUZEN HORIEK ERDIBIDEKOAK DIRA HIRURAK PUNTU BATEAN ELKARTZEN DIRA : BARIZENTROA (B) BARIZENTROAREN PROPIETATEA B PUNTUTIK ERPIN BAKOITZERA DAGOEN DISTANTZIA, B PUNTUTIK AURKAKO ALDERA DAGOENAREN BIKOITZA DA
  • ADIERAZI NEURRI GUZTIAK IRUDIAN ETA EGIAZTATU PROPIETATE HAU TESTU KOADRO BATEAN