Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Solformørkelse - procentvis dækning - version 4

Procentvis dækning af solen ved solformørkelse som funktion af afstand mellem sol-centrum og månecentrum. d er afstanden og kan forskydes. Steen, 15.marts 2015