Werkblad: Onderlinge rechten in de ruimte

Twee rechten a en b gelegen in een vlak zijn ofwel snijdend, evenwijdig of samenvallend. In de ruimte is er nog een mogelijkheid, namelijk kruisende rechten.
Roteer de kubus en je zal zien dat de rechte a gaande door A en B en de rechte b gaande C en G NIET snijdend maar kruisend zijn. Bekijk hieronder een realistisch voorbeeld van een brug waarbij de baanvakken elkaar kruisen...
Image
Bekijk de video van de website "Wiskunde duidelijk" waarin de verschillende gevallen van de onderlinge ligging van rechten in de ruimte wordt uitgelegd. In Nederland spreekt men over lijnen in plaats van rechten (in Vlaanderen)
Na het bekijken van deze video heb je (hopelijk) voldoende inzicht en kan jij het onderscheid maken tussen evenwijdige, snijdende en kruisende rechten in de ruimte. Wij tonen drie situaties in de ruimte waarbij je moet onderzoeken of de rechten evenwijdig, snijdend, kruisend of samenvallend zijn. Je krijgt telkens vier keuzemogelijkheden. Nadat jij de drie meerkeuzevragen hebt beantwoord, kun jij jouw antwoorden controleren. Indien het antwoord correct is dan wordt er een groen vinkje getoond, in het ander geval wordt het vinkje rood.

Vraag 1

Onderzoek de onderlinge ligging van de getekende rechten in de ruimte.

Vink alles aan wat van toepassing is

Vraag 2

Onderzoek de onderlinge ligging in de ruimte van de getekende rechten.

Vink alles aan wat van toepassing is

Vink alles aan wat van toepassing is