Дослідження розв'язків системи лінійних рівнянь з 2 змінними