Opdracht: Teken en onderzoek vierhoek FIMQ

Naam

Klas en Klasnummer

LESOPDRACHT

1. Teken vierhoek FIMQ aan de hand van het werkblad. Los de bijhorende vragen op. Vierhoek FIMQ is echter geen willekeurige vierhoek: De vierhoek wordt gevormd door de middelpunten van de ingeslchreven cirkels van 4 verschillende driehoeken in een koordenvierhoek BCDE. Deze 4 driehoeken hebben steeds 3 hoekpunten gemeen met deze koordenvierhoek. 2. Onderzoek: - Wat stel je vast over vierhoek FIMQ - Ga na of dit geldig is voor elke willekeurige koordenvierhoek? 3. Formuleer zelf een vermoeden

OPDRACHT 1: TEKEN VIERHOEK FIMQ

Dit is geen eenvoudige constructie. Volg de stappen in het werkblad.

Deel 1: Teken c(A,[AB]) met koordenvierhoek BCDE

Wat is een koordenvierhoek?

Stap 1: Teken een cirkel c(A,[AB]) - Kies 2 punten: A, B - Teken een cirkel met als middelpunt A, door B. => via: cirkel met middelpunt door punt Stap 2: Teken de koordenvierhoek BCDE - Teken de koordenvierhoek => via: Veelhoek - Start in punt B en kies nog 3 punten op de cirkel. - Benoem de punten in wijzerzin BCDE
Koordenvierhoek BCDE in cirkel(A,[AB])
Koordenvierhoek BCDE in cirkel(A,[AB])

Deel 2: Teken 4 driehoeken in BCDE en bepaal de middelpunten van de ingeschreven cirkels

Wat is een ingeschreven cirkel van een driehoek?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
Controleer mijn antwoord (3)

Wat is het middelpunt van de ingeschreven cirkel van een driehoek?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)

Stappenplan voor de ingeschreven cirkel in driehoek BCD:

Stap 1: Teken driehoek BCD - Teken driehoek BCD => via veelhoek Stap 2: Bepaal het middelpunt van de ingeschreven cirkel: - Teken de bissectrices in driehoek BCD van hoek B, C en D => via bissectrice: selecteer steeds in wijzerzin 3 opeenvolgende hoekpunten, waarvan het middelste hoekpunt de te delen hoek is. Voor de deellijn van hoek B is dit dus D,B,C. - Zoek het snijpunt van de drie bissectrices en noem dit F. Dit is het middelpunt van de ingesloten driehoek. => via snijpunten Stap 3: Bepaal de straal van de ingeschreven cirkel: - Trek vanuit punt F een loodlijn op 1 van de zijden van driehoek BCD => via loodlijn - Bepaal het snijpunt van de loodlijn met de gekozen zijde. Noem dit punt H => via snijpunten - Bepaal het lijnstuk van het middelpunt met het snijpunt van de loodlijn. Dit is de straal van de ingeschreven cirkel. Stap 4: Teken de ingeschreven cirkel: - Teken de ingeschreven cirkel: => via cirkel: middelpunt & straal TIP: Hou de tekening overzichtelijk. --> Geef elke driehoek, samen met de hulplijnen en zijn ingeschreven cirkel een eigen kleur.
Driehoek BCD met de bissectrices, de loodlijn en de ingeschreven cirkel k(F, [FH])
Driehoek BCD met de bissectrices, de loodlijn en de ingeschreven cirkel k(F, [FH])

Moet je in de andere 3 driehoeken het volledige stappenplan doorlopen? Waarom wel of waarom niet?

Stap 5: bepaal nu de middelpunten van de andere driehoeken - driehoek CDE met middelpunt I - driehoek DEB met middelpunt M - driehoek EBC met middelpunt Q
De tekening met alle hulplijnen en de ingeschreven cirkel zichtbaar
De tekening met alle hulplijnen en de ingeschreven cirkel zichtbaar
Stap 6: verberg de overbodige informatie voor het onderzoek Verberg alle hulplijnen en ingeschreven cirkel Optie 1: - Klik op het object dat je wilt verbergen met de rechter muisknop - Vink 'object tonen' uit Optie 2: - Vink het gekleurde bolletje links voor het te verbergen object uit in het algebravenster
Koordenvierhoek met de 4 middelpunten FIMQ van de ingeschreven cirkels.
Koordenvierhoek met de 4 middelpunten FIMQ van de ingeschreven cirkels.

Deel 3: Teken de vierhoek FIMQ

Stap 1: Teken de vierhoek FIMQ => via veelhoek Stap 2: Geef de vierhoek een andere kleur => via instellingen  Stap 3: Geef de 4 hoeken een waarde => via hoek: Selecteer steeds 3 opeenvolgende hoekpunten van FIMQ. Voor de hoek F selecteer Q,F,I in wijzerzin. Stap 4: Opmaak hoeken => via instellingen hoek:   - Label tonen: enkel waarde   - Vink uit: beklemtoon rechte hoek
Vierhoek FIMQ in koordenvierhoek BCDE
Vierhoek FIMQ in koordenvierhoek BCDE

OPDRACHT 2: ONDERZOEK VIERHOEK FIMQ

Wat stel je vast over vierhoek FIMQ? Ga na of dit geldig is in elke willekeurige koordenvierhoek BCDE. - Wijzig de straal van cirkel c. - Verplaats hoekpunten B, C, D en E.

OPDRACHT 3: FORMULEER ZELF EEN VERMOEDEN

Wat kan je uit bovenstaand onderzoek besluiten? Formuleer zelf een vermoeden.