Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funtzioen analisia

1.Definizio-eremua: (non dago funtzioa definiturik, x-ren balioak) 2.Ibilbidea: (non dago funtzioa definiturik, y-ren balioak) 3.Simetriak Ez du simetriarik , izan ere: 4.Asintotak -Asintota bertikala x=0 -Asintota horizontalik ez -Asintota zeiharra y=x azpitik  azpitik 5.Funtzioaren deribatua 6.Monotonia -Gorakorra -Beherakorra 8.Puntu singularrak: funtzio ukitzailearen malda 0 da eta veraz maximoak eta minimoak ageri dira. -Maximoak: (-2,-3) -Minimorik ez