Cursussen

Deze site wordt regelmatig aangevuld.
IVde jaar
Vde jaar 6uur ASO

V_veeltermen

V_rationalefuncties

V irrationale functies

exponentiële en logaritmische functies

V_continuïteit

V_limietenvanfuncties_stvz20210316

V_verloop_van_veeltermfuncties_stvz20210505 NIEUW

V_verloop_van_rationale_functies_stvz20210518NIEUW

VIde jaar 3 uur aso

VI_exponentiele_en_logaritmische_functies_3uur

Hoofdstuk_II_Bepaalde_en_onbepaalde_integralen AANGEPAST

correlatie en lineaire regressie NIEUW

Normaleverdelingstatistiek_stvz20210412 NIEUW

VIde jaar 6uur ASO

Het_begrip_afgeleide__beknopte_herhaling

verloopexpenlogfuncties_stvz20200913

VI_verloopgoniometrischefuncties_stvz20200913

VI_ruimtemeetkunde_stvz20201102

VI_complexe_getallen_stvz20201210

VI_Bepaalde integralen theorie

VI_Bepaalde integralen toepassingen NIEUW

Normaleverdelingstatistiek_stvz20210412 NIEUW

correlatie en lineaire regressie NIEUW

VI stochastiek NIEUW!