Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Romeinse cijfers en hun waarde

uitgangspunt

Omtallen te schrijven, gebruiken wij tien verschillende cijfertekens (van 0 tot 9). De Romeinen gebruiken hiervoor maar 7 verschillende tekens. Op een bouwwerk in Rome staat volgend opschrift.
Image

Versleep ieder Romeins cijfer naar de overeenkomstige waarde