Monotoniforhold for et trediegradspolynomium

Forfatter
cals_1
Trin for trin gennemgang af, hvordan man bestemmer monotoniforhold for et trediegradspolynomium uden brug af CAS. Du får dog brug for at kunne forenkle en andengradsligning ved at dividere begge sider med et tal fx har samme løsninger som Man dividerer begge sider med 25 Udfording: Overvej, hvilke beregninger man kan springe over ved at tegne en skitse af en parabel (den afledede funktion) og argumentere for monotoniforholdene herudfra.