Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kopie von Průhybová čára na kloubovém nosníku

Úkolem je stanovit průhyb a natočení průřezu od daného zatížení v daném dodě x. Pro vhodnější zobrazení vykreslených funkcí w(x), phi(x), M(x) nebo V(x) lze využít možnost vykreslit osu x a y v různém měřítku následujícím postupem. Nejprve je třeba kliknout myší obecně na plochu, aby žádný objekt nebyl aktivní, a potom po kliknutí pravým plačítkem se objeví kontextové menu, kde lze zvolit xAxis:yAxis.