Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Wiskunde: Congruente Figuren

Author:
Thomas M.

ICT (Congruente figuren)

Stappenplan tot mijn einde. 1. Teken een willekeurige driehoek ABC 2. Teken een willekeurige rechte a 3. Spiegel driehoek ABC t.o.v. rechte a werkwijze: Klik eerst op de driehoek, daarna op de rechte 4. Noem het spiegelbeeld A_1 B_1 C_1 5. Teken een willekeurig punt P 6. Spiegel driehoek A_1 B_1 C_1 t.o.v. punt P werkwijze: Klik eerst op de driehoek, daarna op het punt 7. Noem het spiegelbeeld A_2 B_2 C_2 8. Teken een willekeurige vector v 9. Verschuif driehoek A_2 B_2 C_2 volgens vector v werkwijze: Klik eerst op de driehoek, daarna op de vector 10. Noem het beeld A_3 B_3 C_3 11. Teken een willekeurig punt O 12. Draai driehoek A_3 B_3 C_3 t.o.v. punt O werkwijze: klik eerst op de driehoek, daarna op het punt 13. Noem het beeld A_4 B_4 C_4