A háromszög oldalfelező merőlegesei

A háromszög körülírt köre

Tétel: A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást. Tétel: A háromszög oldalfelező merőlegeseinek metszéspontja a háromszög körülírt körének középpontja.

1. feladat

A háromszöghöz képest hol található az oldalfelező merőlegesek metszéspontja, ha a háromszög hegyesszögű?

Jelöld be válaszodat

2. feladat

A háromszöghöz képest hol található az oldalfelező merőlegesek metszéspontja, ha a háromszög derékszögű?

Jelöld be válaszodat

3. feladat

A háromszöghöz képest hol található az oldalfelező merőlegesek metszéspontja, ha a háromszög tompaszögű?

Jelöld be válaszodat