Buscant el punt de Fermat (I)

Autor:
Bernat
S'ha construït un tetraedre amb l'eina corresponent del GeoGebra Toolbar Image i, tot seguit, la superfície capaç de les arestes (per la simetria de la figura no cal construir-les totes) fent servir una eina ad hoc. Es mostra la posició aproximada del punt de Fermat i la que resulta de trobar la intersecció dels arcs de color groc. A la finestra gràfica de la dreta hi trobeu un mapa de paràmetres. Cada superfície capaç té dos paràmetres amb un interval de variació, la primera des de 0 fins a l'angle de l'arc capaç i la segona des de 0 fins a 360º. Si moveu els punts per aquest mapa veureu que es mouen els arcs i un punt a sobre de la superfície. Tingueu en compte que el GeoGebra no permet situar un punt sobre una superfície definida a partir de paràmetres.