30. Szabályos háromszög - mértani hely

Az ABC szabályos háromszög síkjában keressük meg azon M pontok mértani helyét, amelyekre igaz, hogy ! Forrás: Dr. Szilassi Lajos

Koordinátageometriai megoldás

A keresett mértani hely egy kör, melynek középpontja a C csúcs AB egyenesre vonatkozó tükörképe, sugara a szabályos háromszög oldala. A problémát itt általánosítjuk. Itt meg egy más irányú továbblépést olvashatunk.

Egy elemi geometriai meggondolás

Megjegyzések

  1. A CBM háromszög az ABB' 60°-os elforgatottja. (Szilassi)
  2. Arról itt találhatunk gondolatokat, hogy milyen módon lehet elővezetni ezt a problémát egy olyan középiskolás csoportban, akik nem tanultak koordinátageometriát.