Pyhtagorasbewijs door Euclides

Zo'n 150 jaar na Pythagoras formuleerde een andere grote Griekse wiskundige enkele bewijzen: In de vierkanten op de rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek tekent hij een driehoek. De oppervlakte hiervan is telkens de helft van de oppervlakte van de vierkanten. - In deze driehoeken verschuiven we één hoekpunt (de oppervlakte blijft gelijk). zodat a2 + b2 = c2. - Daarna draaien we de driehoek. - Tenslotte verschuiven we wee één hoekpunt. Beide driehoeken samen bedekken nu de helft van het vierkant op de schuine zijde, 1/2a2 + 1/2b2 = 1/2c2, zodat a2 + b2 = c2.