Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

onderlinge ligging van twee vlakken

Gegeven zijn de vlakken en , met: en . Hoe kan je uit deze vergelijkingen van onderlinge ligging van beide vlakken afleiden?
  • Als alle coëfficiënten in beide vergelijkingen evenredig zijn, zijn en samenvallend.
  • Als de coëfficiënten van x, y en z in beide vergelijkingen evenredig zijn maar de t's niet, dan zijn en evenwijdig.
  • Als de coëfficiënten van x, y en z in beide vergelijkingen niet evenredig zijn, dan zijn en snijdend.