betekenis van standaardafwijking

De standaardafwijking zal je op het eerste zicht niet veel wijzer maken, maar toch is het een veelgebruikte maat voor de spreiding van een groep waarden t.o.v. het gemiddelde. Zo zijn intelligentietesten genormeerd met een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 15. Bij gelijkaardige klokvormige frequentieverdelingen kan je berekenen hoeveel % van de waarden zich tussen welke grenzen bevinden.
Bij een klokvormige ('normale') verdeling van de waarden ligt  68,27 % van de waarden binnen een afstand van 1 standaardafwijking van het gemiddelde.     95,45 % van de waarden binnen een afstand van 2 standaardafwijkingen van het gemiddelde.