Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Projecte FoMa - Ramon

Joc de pistes. Moure els punts blaus a, b, c per moure de posició els tipus de centres. A la columna de la esquerra es pot activar i desactivar els punts i rectes.