Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Räta linjen

Punkterna A och B har koordinaterna (a,b) respektive (c,d). 1. Använd glidarna och ändra koordinaterna så att a) Linjens k-värde blir 2 b) Den räta linjen blir y=-1,5x+3 2. Ställ nu upp ett samband som beskriver k, uttryckt i a, b, c, d.