vijfde leerjaar

Image
Rekenen in het tiendelig talstelsel  - opbouw van het tiendelig talstelsel schrijf de cijfers in de positietabel en noteer het getal:  - getallen tot 100 000  - getallen tot 0.1  - getallen tot 0.01  - getallen tot 0.01 (opgave in woorden)  - getallen tot 0.001  - getallen tot 0.001 (opgave in woorden) optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen:  - optellen tot 1000 zonder en met brug  - aftrekken tot 1000 zonder en met brug  - vermenigvuldigen tot 1000  - hoofdrekenen tot 10 000  - hoofdrekenen tot 0.001  - kommagetallen maal machten en veelvouden van 10  - kommagetallen delen en vermenigvuldigen  - kommagetallen delen door machten van 10  - kommagetallen delen door 5, 25, 50  - volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes  - deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000  - handig rekenen cijferen:  - cijferen met kommagetallen kommagetallen:  - rekenen met kommagetallen tot 0.01  - tellen met nullen en komma's  - afronden van kommagetallen  - aflezen op getallenas  - plaats op getallenas Natuurlijke getallen  - veelvouden en delers  - kgv en ggd Breuken  - herhaling: voorstelling, getallenas, vereenvoudigen, optellen en aftrekken  - rekenen met breuken:  - breuken rangschikken van klein naar groot / groot naar klein Percent  - begrip percent  - percenten en prijzen Romeinse cijfers  - romeinse cijfers: lezen en schrijven  - oefeningen op romeinse cijfers Meten en wegen  - de lengtematen  - oppervlaktematen  - landmaten  - omzetten van inhoudsmaten  - omzetten van volumematen  - omzetten tussen ton, kg en g Figuren  - evenwijdigen en loodrechten tekenen met een geodriehoek  - hoeken meten en tekenen met een geodriehoek  - omtrek en oppervlakte  - het symmetrische konijn  - spiegelingen en symmetrie  - indeling van driehoeken  - het trapezium  - indeling van vierhoeken, omtrek en oppervlakte, diagonalen  - oppervlakte van het parallellogram en de driehoek  - omtrek en oppervlakte van de ruit  - oppervlakte van het trapezium  - omtrek en oppervlakte van regelmatige veelhoeken Ruimtelijk inzicht  - grondvlak, voor- en zijaanzicht van een stapeling  - kijklijnen en positie  - balk en kubus  - cilinder  - piramide